1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. VerbhChevronRight
  6. Indikatijve jallh imperatijveChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Indikatijve jallh imperatijve

Daennie laavenjassesne muvhth raajesh. Mennie modusisnie daej raajesi finihte verbh, indikatijve jallh imperatijve?

Læringsressurser

Verbh