1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Gaaltiji bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Guktie gaaltijh nuhtjedh

Laavenjassh teemese gaaltije-åtnoe.

Nettsider som vider video, tekst og bilder. Grafisk.

Læringsressurser

Gaaltiji bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter