Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Maam kronihken bïjre måjhtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Maam kronihken bïjre måjhtah?

Maam kronihken bïjre måjhtah? Darjoeh laavenjasside.

Mange grønne spørsmålstegn. Foto.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale