Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Tjaelieh ållermaehtememChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tjaelieh ållermaehtemem

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrojde Gærja-ållermaehteme jïh Filme-ållermaehteme.

Skolebøker og eple i klasserom. Foto.

1. laavenjasse

Veeljh aktem gærjam maam lohkeme jïh tjaelieh gærja-ållermaehtemem gærjan bïjre.

2. laavenjasse

Tjaelieh filme-ållermahetemem akten filmen bïjre maam vuajneme.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale