Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Maam maahtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Maam maahtah?

Man jïjnem måjhtah gïeleviehkie-dïrregi bïjre kontraste, mubpesth jiehtedh, rijme jïh viertiestimmie? Darjoeh laavenjasside.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh