Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Maam maahtah?

Daennie sæjrosne gyhtjelassh gïeleviehkie-dïrregi bïjre.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregi bïjre