Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Gïeleviehkie-dïrregi bïjreChevronRight
  5. Man jïjnjem maahtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Man jïjnjem maahtah?

Daennie sæjrosne gyhtjelassh gïeleviehkie-dïrregi bïjre.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregi bïjre