Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Man jïjnjem maahtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Man jïjnjem maahtah?

Datne gïeleviehkie-dïrregi bïjre lohkeme. Man jïjnem måjhtah gïeleviehkie-dïrregi bïjre allegorije, allusjovne, symbole jïh sealoedimmie? Darjoeh laavenjasside.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh