Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Laavenjassh: KontrasteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Laavenjassh: Kontraste

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrose «Kontraste».

1. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Nïejte golteleminie. Guvvie.
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.

2. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Flaske som ligger i gresset. Foto.
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.

3. laavenjasse

Kontrasth guvvesne.

Stearinlys. Foto.
  1. Buerkesth kontrastide daennie guvvesne.
  2. Tjaelieh sjiehteles nommem gåvvan.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh