Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Govlesadteme ChevronRight
  4. Mij lea govlesadtemeChevronRight
  5. Maam govlesadtemen bïjre maahtah?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Maam govlesadtemen bïjre maahtah?

Daennie laavenjassesne datne maahtah dov maahtoem govlesadtemen bïjre pryövedh.