1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SjangerhChevronRight
  4. Mij akte sjangere?ChevronRight
  5. Sjangeri bïjre ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sjangeri bïjre

Daennie laavenjassesne datne maahtah dov maahtoem sjangeri bïjre pryövedh.

Læringsressurser

Mij akte sjangere?