Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfrihetChevronRight
  4. Hvilke tanker gjør du deg om begrepet makt?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hvilke tanker gjør du deg om begrepet makt?

Du har sikkert hørt ordet makt mange ganger. Men har du noen gang virkelig grublet over hva det å ha makt egentlig vil si?

Mange mennesker danner tilsammen siluetten av en mann med kraftige muskler. Foto.
Medier, politikere og statsledere har mye makt. Men mange mennesker som kjemper for det samme, har også mye makt, enten vi opptrer som medlemmer av en organisasjon, som forbrukere eller som aksjonister.

Diskuter begrepet makt med en medelev:

  • Hva vil det si å ha makt?
  • Hvordan kan makt brukes?
  • Hvilken makt ser du eller opplever du i hverdagen? Hjemme, på skolen, i samfunnet?
  • Hva er en god måte å utøve makt på?
  • Hva er dårlig utøving av makt?

Dersom du synes det medeleven din sier, ikke er tydelig nok, så be ham eller henne utdype og forklare meningene sine. Våg også å stille kritiske spørsmål til hverandre. Det lærer begge mye av.

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale