1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfrihetChevronRight
  4. Hva er ytrings- og pressefrihet?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er ytrings- og pressefrihet?

Hva husker dere fra fagteksten om ytringsfrihet og pressefrihet? Jobb sammen i par. Noter svar på spørsmålene. Deretter sammenligner og diskuterer dere svarene. Slik kan dere hjelpe hverandre til større innsikt.

  • Hva mener vi med ordet ytringsfrihet?
  • Hva mener vi med pressefrihet?
  • Hvordan henger pressefrihet og ytringsfrihet sammen?
  • Hva vil det si at Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet?
  • Hvilket ord bruker vi for å beskriver pressens informasjons-, kritikk- og debattfunksjon?
  • I hvilke deler av verden er pressefrihet mindre selvfølgelig?
  • Hva betyr sensur?

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale