Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediekritikk og medieforskningChevronRight
  4. Kvalitetskriterier og vurderingChevronRight
  5. Vurder Real Life AutoChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder Real Life Auto

Real Life Auto er et e-læringskurs om trafikksikkerhet, rettet mot ungdom i alderen 15-20 år. Målsetningen er å gi ungdom kunnskap om trafikksikkerhet og klargjøre egne holdninger i trafikken.

Oppstartsbildet i trafikkspillet Real Life Auto. Skjermdump.

Om Real Life Auto

I følge Trygg Trafikk fungerer kurset best når en veileder (eks. en lærer) ber en gruppe om å gjennomføre kurset, og at attesten som genereres ved kursets slutt sendes til en e-postadresse for bekreftelse på fullføring. Deretter er det naturlig at gruppen deler tanker om innholdet i kurset, og snakker om egne erfaringer og holdninger til adferd i trafikken.

Ta kurset Real Life Auto

Oppgave

  1. Hvordan er e-læringskurset bygd opp?
  2. Hva er "gamification"? I hvilken grad bygger dette kurset på slike prinsipper?
  3. Beskriv og vurder ulike virkemidler som er brukt i e-læringskurset. Stikkord: grafikk, fargevalg, lydeffekter, video, tekst, belønningssystemer.
  4. Lærer du å bli en god sjåfør ved å gjennomføre dette kurset?
  5. I hvilken grad tror du dette kurset vil endre holdningene til trafikksikkerhet hos medlemmer av målgruppen? Begrunn svaret ut fra det du vet om effekten av holdningsskapende arbeid.

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering