Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vurder ndla.no

Nettsteder har ulikt formål. Formålet med ndla.no er å skape god læring for elever i videregående opplæring. Gå inn på nettstedet ndla.no. Vurder innhold og brukeropplevelse.

Ung kvinne med laptop. Foto.

Noen stikkord:

 • Hvem er avsender?
 • Hvordan kan du finne ut hvem avsenderen faktisk er?
 • Hvilket formål har denne nettsida?
 • Hvem er primært mottaker/mottakere?
 • Er nettstedet godt tilpasset mottakergruppen? Hvorfor? / Hvorfor ikke?
 • Hvilken kanal formidles budskapet gjennom?
 • Stiller denne kanalen bestemte krav til innhold og brukergrensesnitt?
 • I hvor stor grad synes du NDLA har klart å ta i bruk de muligheter i digitalt læremidler?
 • Hvilke konnotasjoner skaper de bildene og fargene som er brukt?
 • Er det noe du opplever som støy? Begrunn svaret.
 • Hvilken effekt tror du dette nettstedet har i forhold til formålet?

Del gjerne vurderingen din med NDLA via løsninger for brukerkontakt på nettstedet.

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering