Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Filmanmeldelse

sfs
Scene fra filmen

Veiledning for publikum

Filmanmeldelser skal gi interesserte lesere råd om hvilke filmer de bør se. Derfor må en anmelder få fram og kommentere det som gjør en film bra eller dårlig. Han må velge ut det han synes er mest typisk for filmen, og vise hva som eventuelt skiller den fra andre filmer i samme sjanger.

Subjektiv, men begrunnet

Hvis du leser flere anmeldelser av en og samme film, vil du se at anmelderne gjerne vurderer filmen noe ulikt, og at de fester seg ved ulike sider ved den. Det er slik det skal være, for vi vurderer og tolker filmer ut fra våre personlige kunnskaper og erfaringer. Vi har også helt enkelt ulik smak. Derfor må en anmelder klargjøre for leserne hva han bygger vurderingen sin på.

Kriterier

Hvilke kriterier eller kontrollpunkter bør en anmelder bruke for å vurdere kvaliteten på en film? Anmelderen bør si noe om filmen er nyskapende innenfor sjangeren eller om den holder seg innenfor trygge, kjente rammer. Han bør også plassere filmen i forhold til regissørens tidligere produksjon. I tillegg må leserne få vite om framtredende trekk ved filmen: Hva er for eksempel spesielt med dramaturgi, skuespillerprestasjoner og filmatiske virkemidler?

Det er viktig å vurdere en film på dens egne premisser, det vil si i forhold til sjanger og målgruppe. At en anmelder ikke liker skrekkfilmer, rettferdiggjør ikke at vedkommende "slakter" alle filmer innenfor denne sjangeren. Da er det bedre å overlate vurderingen av denne typen film til noen andre.

Faguttrykk eller hverdagsspråk?

Form og språk i anmeldelsen må være tilpasset målgruppa. Hvis en skriver for et bredt publikum, bør en være forsiktig med fagspråk. Språket kan også til en viss grad tilpasses innholdet i filmen. Dessuten er mediet viktig: Vi har andre forventninger til

Filmpolitiets

anmeldelser i NRK P3 enn til en skriftlig tekst i samme sjanger i Aftenposten.

Velformulert og underholdende

En anmeldelse er en journalistisk tekst. Den skal bidra til å selge en avis, et radioprogram eller et nettsted. Derfor skal den ikke bare informere: Teksten må også fange lesernes interesse og holde på den. Et godt språk og en personlig stemme er derfor absolutt et pluss!

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering