Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bokanmeldelse

En bokanmeldelse er en personlig vurdering av en bok du har lest, og en veiledning for leseren din. Som anmelder må du være åpen og velvillig innstilt overfor boka du skal anmelde. Du må også du begrunne vurderingen din og trekke fram de sidene ved boka som du oppfatter som viktigst.

Jente holder en appelsin. Foto.
Skuespiller Emile K. Beck har en sentral rolle i filmatiseringen av Jostein Gaarders roman Appelsinpiken.

Ulike målgrupper, ulik form

Anmeldelser kan være veldig forskjellige i formen: korte eller lange, saklige eller humoristiske. Som anmelder har du lov til å sette sitt personlige preg på teksten, men du må selvsagt ta hensyn til om den for eksempel skal stå i en lokalavis, i et litteraturtidsskrift eller på en nettside for ungdom. Her kommer noen generelle råd;

Overskrift

Overskriften (tittelen) på anmeldelsen skal formidle ditt hovedinntrykk av boka: ”Lovende debutroman”, eller ”Skuffende fra Gaarder” osv. Du skal altså tone flagg med én gang, og deretter begrunne og utdype vurderingen din.

Innledning

Det første leseren trenger, er en del grunnleggende opplysninger om boka: tittel, forfatter, sjanger, forlag og utgivelsesår. Disse opplysningene kan du presentere i innledningen, eller du kan samle dem i en egen faktaboks. Hvis du velger å bruke faktaboks, står du i grunnen helt fritt til å begynne akkurat slik du vil.

Du bør også prøve å sette boka inn i en større sammenheng. Har forfatteren for eksempel skrevet andre bøker der han eller hun tar opp liknende temaer? Er temaet i boka samfunnsaktuelt eller viktig på andre måter?

Røp litt, men ikke alt

Det viktigste spørsmålet leseren vil ha svar på, er selvsagt hva boka handler om. Fortell hva du mener er temaet i boka, og røp litt av handlingen, men ikke alt. Du skal først og fremst gjøre leseren nysgjerrig og vekke leselyst.

Forfatterhåndverket

Andre sider ved boka du bør komme inn på i en anmeldelse, er for eksempel språkbruken og forfatterens evne til å skape spenning og troverdige person- og miljøskildringer.

Avslutningen

Avslutningen skal være kort. Den kan inneholde en konklusjon (som må være i samsvar med overskriften og med innholdet ellers). Du kan også gjerne komme med en anbefaling til leserne dine til slutt.

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering