Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediekritikk og medieforskningChevronRight
  4. Kvalitetskriterier og vurderingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kvalitetskriterier og vurdering

Objektiv vurdering er basert på kriterier som alle er enige om. Subjektiv vurdering er basert på kritikerens smak. Når vi anmelder et medieprodukt, bruker vi både objektive og subjektive kriterier på kvalitet.

Gutt og jente med notatblokk i blått kinolys. Foto.

Hvordan måle kvalitet?

Hvordan kan vi bedømme om et medieprodukt er godt eller dårlig? Hvordan måler vi kvalitet? Vi vet jo at mennesker kan ha forskjellig smak, men er det slik at smak automatisk måler kvalitet? Svaret er selvfølgelig nei. Så hvordan skal vi da klare å finne ut om et produkt har god kvalitet eller ikke?

Klare kriterier for teknisk kvalitet

Teknisk kvalitet er kanskje det enkleste å bedømme. Et bilde bør ha god skarphet og riktige farger, og motivet må være plassert riktig. En nettside bør ha enkel navigasjon og lenker som virker. En film kan vurderes ut ifra om fotograferingen er god, om klippingen fungerer eller om spesialeffektene er troverdige. Et spill kan ha god eller dårlig grafikk, funksjoner som er trege eller ikke virker. En lydproduksjon kan ha god lydkvalitet eller skjemmes av støy.

Subjektiv eller objektiv vurdering?

Vurdering av teknisk kvalitet kan til en viss grad være objektiv. Det blir langt vanskeligere når man skal vurdere om skuespillerprestasjonene i en film er gode eller dårlige. De fleste filmanmeldere innrømmer at de har et subjektivt syn som de lar skinne igjennom i sin vurdering. Det betyr at de har laget sine egne mål på om ting er gode eller dårlige. Det kan man godt gjøre, men da må det komme klart fram at det er en mening og ikke en absolutt sannhet.

Når du skal lage en anmeldelse av et medieprodukt, bør du sette opp en liste over vurderingskriterier på forhånd. Hvis du skal vurdere en web-side, kan for eksempel et av vurderingskriteriene være i hvilken grad bilder og tekst engasjerer brukerne og gir dem lyst til å klikke seg videre.

I utgangspunktet bør du prøve å begrunne vurderingen ut fra et faglig standpunkt. I tillegg kan du komme med egne, begrunnede meninger bygd på erfaringer med lignende medieprodukter.

Læringsressurser

Kvalitetskriterier og vurdering