Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediekritikk og medieforskningChevronRight
  4. MedieforskningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medieforskning

Forskere tilnærmer seg mediekommunikasjon på ulike måter. Noen studier har fokus på hvem som setter dagsorden for samfunnsdebatten. Brukerstudier ser på hvorfor folk bruker mediene. Kultiveringsteorier handler om hvordan mediene påvirker oss.

Forstørrelsesglass som forstørrer skrift. Foto.

Fokus på senderen

En modell tar utgangspunkt i sendersiden i kommunikasjonsprosessen. Her er man opptatt av hvordan medier som fjernsyn, aviser og radio gjennom sine redaksjonelle valg av saker setter dagsorden for politikere og folkeopinionen og vinkler sakene på bestemte måter. Denne modellen kalles agenda setting eller framing på engelsk.

Fokus på mottakeren

Brukerstudier setter søkelyset på hvorfor mediebrukere tyr til bestemte medier framfor andre. Hvorfor bruker mange tiden sin på Facebook framfor å sitte foran TV-en? Svaret på dette er at vi bruker de mediene vi føler at vi får mest igjen for å bruke. Denne modellen benyttes ofte for å forklare at sosiale medier er blitt så populære.

Kultiveringsteorier er opptatt av om personer kan få opparbeidet enkelte behov ved at de bruker bestemte medier over lengre tid. Mediene kultiverer, det vil si dyrker fram, visse holdninger og verdier ved gjentatt og langvarig påvirkning. For eksempel lurer forskerne på om personer som ser mye vold på fjernsyn eller i dataspill, også har lettere for å utøve vold i det virkelige liv.

Forskningsprosessen

Forskere forsøker å framskaffe ny kunnskap om et fenomen gjennom innsamling og bearbeiding av empiriske data. I et kvantitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som lar seg tallfeste. I et kvalitativt forskningsopplegg samler vi inn informasjon som ikke lar seg uttrykke i form av tall, men som må beskrives med ord. I større forskningsprosjekter er det ikke uvanlig å kombinere disse to metodene.

Læringsressurser

Medieforskning