Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Ungdommens NRK-plakatChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Ungdommens NRK-plakat

Nordiske Mediedager gjennomførte våren 2015 en undersøkelse på oppdrag fra Kulturdepartementet for å finne ut mer om ungdoms forhold til NRK.

Som del av NMD-prosjektet gjennomførte NRKs distriktskontorer diskusjonsmøter på lokale videregående skoler for å høre mer om hva som skal til for at NRKs tilbud blir mer brukt av unge. Undersøkelsen munnet ut i en Ungdommens NRK-plakat med forslag til krav som NRK må oppfylle for å bli mer attraktiv for ungdom.

Det kom inn 116 forslag med fem krav i hvert fra skoler over hele landet. Kravene ble sammenfattet i ti forslag som ble lagt fram til avstemming på konferansen Nmd-UNG i Bergen 5. mai.

De fem kravene som fikk flest stemmer fra de nær 700 deltakerne, ble overrakt statssekretæren i Kulturdepartementet som en Ungdommens NRK-plakat, til bruk i arbeidet med NRK-meldingen som legges fram for Stortinget før sommeren, der det også er varslet en revidering av NRK-plakaten.

Undervisningsopplegget er laget i nært samarbeid med Nordiske mediedager i Bergen og prosjektleder for Ungdommens NRK-plakat, Trine Østlyngen.

Oppgave 1: Klassens NRK-plakat

Formuler fem krav som du mener NRK må oppfylle for at NRK skal være interessant å bruke for din aldersgruppe. Sett opp kravene i prioritert rekkefølge, slik at det viktigste kommer først.

 1. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 2. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 3. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 4. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 5. krav: Jeg vil at NRK skal ...

Studer fellesdokumentet etter at alle i klassen har skrevet inn sine krav. Er det noen krav som går igjen hos flere?

Plukk i fellesskap ut fem krav som elevene i din klasse mener bør bli en del av den nye NRK-plakaten. Lag en kort begrunnelse for hvert krav.

Studer NRK-plakaten slik den foreligger i dag. Hva må endres for at den skal imøtekomme ønskene til den aldersgruppen dere tilhører?

Oppgave 2: Hvis NRK ikke fantes

Mange unge velger i dag å se en film alene på nettet i stedet for å benke seg sammen med andre foran TV-apparatet. Men kanskje kryper du fremdeles opp i sofaen med godteposen på julaften formiddag for å få med deg NRKs tradisjonelle juleprogrammer på TV sammen med resten av familien?

Felles TV-opplevelser skaper felles referanserammer for medlemmene i et samfunn. Hva skjer da når vi i stedet velger å isolere oss med hver vår film på nettbrettet?

Lag en videoblogg eller skriv et blogginnlegg på 300 ord med tittelen «Hvis NRK ikke fantes».

Oppgave 3: Ungdommens NRK

Del 1

Kjør en Kahoot i klassen for å kartlegge hvilke medievaner dere har. Slik gjør dere

 • Den som styrer kahooten, åpner lenken til kahooten Ungdommens NRK på storskjerm.
 • Etter få sekunder dukker det opp en PIN-kode.
 • Deltakerne åpner nettsiden Kahoot.it.
 • Deltakerne skriver inn PIN-koden og velger selv et nickname.
 • Så er det bare å gå i gang. Kjør kahoot!

Del 2

Nær 1900 elever på videregående skoler fra hele landet svarte i 2015 på den individuelle NMD-undersøkelsen om hvilket forhold de har til NRK spesielt, og om hvordan de bruker medier mer generelt.

 • Les rapporten Ungdommens NRK-plakat som oppsummerer svarene.
 • Filer

 • Sammenlign resultatene i denne rapporten med den meningsmålingen dere gjorde i klassen. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 • Diskuter i klassen: Hva kan grunnen være til at mange unge i alderen 16–19 år bruker NRK i mindre grad enn resten av befolkningen?
 • Hvordan tror dere at de medievanene dere har i dag, vil endre seg i løpet av de neste 20 åra?

Oppgave 4: Hva nå, lille Norge?

Norge er et land med få innbyggere som snakker et språk som ingen andre i verden forstår. Hvordan skal norsk kultur og det norske språket overleve når de nasjonale allmennkringkasterne får konkurranse fra internasjonale nettdistributører som YouTube og Netflix?

 • Lag et radiokåseri på ca. 3. minutter med tittelen «Hva nå, lille Norge?»
 • Dersom du ikke har tilgang til lydutstyr, kan du i stedet skrive et kåseri på 500 ord.

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter