1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Medieideologi i NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Medieideologi i Norge

Den mediepolitikken de politiske partiene fører, er basert på ulike ideologiske standpunkter. Noen partier henter tankegods fra sosialismen, andre fra konservativ eller liberal ideologi.

Liberalismen

0:00
Liberalismen

Oppgave 1

Lytt til innslaget om liberalismen fra programmet Verdibørsen på NRK.

 • Når oppsto liberalismen som politisk ideologi?
 • Hva er grunnelementene i liberalismen?
 • Hva er forskjellen mellom liberalisme og sosialliberalisme?

Oppgave 2

 • Hva er grunnelementene i den liberalistiske medieideologien?
 • Studer teksten i Vær Varsom-plakaten. Finner du noen eksempler på liberalt tankegods her? Skriv ned de eksemplene du finner.

Oppgave 3

På nettsidene til den norske regjeringen finner du en oversikt over ulike støtteordninger og reguleringer av det norske mediemarkedet.

 • Hvilke støtteordninger finnes? Hva er hensikten med dem?
 • Hvilke begrensninger legger staten på norske medier? Hva er hensikten med disse reguleringene?
 • Diskuter i hvilken grad norsk mediepolitikk i dag er preget av en liberalistisk medieideologi.

Oppgave 4

I partiprogrammet for perioden 2013–2017 tok Fremskrittspartiet til orde for å fjerne NRK-lisensen og åpne for delvis reklamefinansiering av NRK.

 • Diskuter fordeler og ulemper ved en slik løsning.

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter