Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  4. Stigmatisering eller fakta?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Stigmatisering eller fakta?

Mediene har ansvar for å fortelle om det som skjer i samfunnet. Men i et demokrati har mediene et spesielt ansvar for ikke å stigmatisere bestemte samfunnsgrupper.

Innslaget Dagsrevyen som omtales i denne videoen, baserte seg på Oslo-politiets rapport i mai 2011: "Voldtekt i den globale byen".

Stigmatisering av asylsøkere

Flere medier hadde overskrifter som ga uttrykk for at det var asylsøkere som hadde ansvaret for overfallsvoldtektene. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. Mange var naturlig nok opptatt av hvilke tiltak som bør settes inn for å hindre at unge jenter får livet sitt ødelagt på denne måten.

Fabian Stang vil ikke la alle asylsøkere gå fritt

- Vi må fire litt på prinsippene for å beskytte jentene våre, sier ordføreren. (VG Nett 29. oktober 2011)

Dette lærer asylsøkerne om voldtekt

Asylsøkere i Stavanger lærer norske verdier. Planlegger kurs for asylsøkere i hele landet. (Aftenposten 2. november 2011)

Direktøren for UDI, Ida Børresen, advarte om at slike medieoppslag er med på å stigmatisere alle asylsøkere som potensielle voldtektsmenn.

– At flertallet av gjerningspersonene beskrives som ikke-nordiske, betyr ikke at de er asylsøkere. I det hele tatt er det en tendens til å snakke om asylsøkere og kriminelle i samme åndedrett. Det er veldig bekymringsfullt, sier Børresen til VG.

Medienes informasjonsansvar

En viktig side av medienes samfunnsansvar er å formidle fakta, også når det gjelder forhold som det er ubehagelig å snakke om. Redaktører og journalister hevder at deres dekning av voldtektssakene er basert på opplysninger fra politiet og på utsagn som politikere og fagpersoner kommer med i den debatten som nå pågår.

Overskrifter som selger

Det er imidlertid mange måter å formulere et budskap på. I avisoverskrifter og introduksjoner til nyhetssendinger på radio og TV er mediene opptatt av å fange mottakernes oppmerksomhet. Da er det viktig å spisse formuleringene slik at det oppsiktsvekkende i saken kommer tydelig fram.

De fleste som uttaler seg til media, viser til at saken har flere sider. Men moderate uttalelser er et dårlig blikkfang. Derfor er det lett for journalisten å utelate modererende informasjon, eller skyve den lengre bakover i nyhetsfortellingen.

Til fordypning

Maren Sæbo, redaktør i Verdensmagasinet: Deres seksualitet, våre kvinner

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs