Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
 4. Unges medievanerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Unges medievaner

Unge i dag har andre medievaner enn foreldregenerasjonen. Ny teknologi har gitt oss nye medier og nye muligheter. Elever på Elvebakken videregående skole i Oslo har undersøkt unges medievaner. I denne oppgaven skal du lage en lignende undersøkelse.

Elever fra Elvebakken videregående skole om ungdommens medievaner

Undersøk unges medievaner

 1. Se intervjuet med Pia, Benedicte og Thea fra Elvebakken videregående skole under Mediedagene i Bergen våren 2011. Hva har de funnet ut om unges medievaner?
 2. Gå sammen i grupper på tre og gjennomfør en undersøkelse av medievanene i klassen eller på skolen din.
 3. Sammenlign egne data med de funnene elevene på Elvebakken gjorde. Er det samsvar?
 4. Hva kan grunnen være til eventuelle avvik?
 5. Sammenlign data fra elevundersøkelsene med data fra medieforskningen for øvrig. Er det samsvar?
 6. Hva kan grunnen være til eventuelle avvik?
 7. Lag en kort presentasjon på 5 minutter og presenter den for klassen. Husk at alle tre skal si noe.

Egenvurdering

Når dere er ferdig med oppdraget, kan dere diskutere følgende i gruppa:

 • Er informantene dere valgte, representative for den gruppen dere undersøker (klassen, skolen, unge)?
 • Er den undersøkelsen dere har laget, sammenlignbar med undersøkelsen som ble gjort på Elvebakken?
 • Er konklusjonene deres basert på fakta, ikke på synsing?
 • Fikk dere fram de viktigste funnene dere gjorde i presentasjonen?
 • Klarte dere å gjøre presentasjonen interessant for de andre elevene i klassen?

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs