Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  4. Mediene dekker mange behovChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mediene dekker mange behov

Mediene dekker mange ulike behov. Sosiale medier utgjør en stor del av mediebruken blant unge. Hvorfor er det slik, og hva brukes sosiale medier til? Og hvordan framstiller du deg selv i disse mediene? Det er noe av det vi skal se nærmere på her.

sosiale medier på en mobilskjerm. Foto.

Fire viktige behov

«Teknologien forandrer seg raskt. Mennesker forandrer seg mye saktere» (Ida Aalen, 2015). Vi mennesker har mange ulike behov, og kommunikasjon med andre er viktig for at disse behovene skal bli dekket. I 1987 laget medieviteren Denis McQuail en liste over hva som motiverer oss til å bruke ulike medier:

  • informasjon: Vi ønsker å holde oss oppdatert på hva som skjer, og ønsker råd i praktiske spørsmål.
  • sosialt fellesskap: Vi ønsker å være en del av et fellesskap og være sosiale, identifisere oss med andre og føle at vi hører til.
  • personlig identitet: Vi ønsker å få økt selvinnsikt og finne modeller for hvordan vi skal opptre, gjerne gjennom å identifisere oss med kjente personer.
  • underholdning: Vi liker å bli underholdt, slappe av, komme bort fra hverdagens krav og mas og nyte ting vi liker.

Til refleksjon

Unge er storforbrukere av sosiale medier. Men hvilke behov er det de sosiale mediene dekker? Er det behovet for informasjon, sosialt fellesskap, personlig identitet eller er det behovet for underholdning?

Snakk med en medelev og diskuter hvilke av disse behovene dere mener deres egen bruk av sosiale medier dekker. Hvilke av disse behovene er viktigst for ungdom på deres alder?

Relasjonsbygging i sosiale medier

Medieviter Ida Aalen har sett nærmere på hvordan vi bruker sosiale medier. Hun har kommet fram til at sosiale medier egner seg utmerket til det hun kaller for «sosial stelling», eller «social grooming» på fagspråket. Det vil si at vi bruker språket på sosiale medier for å pleie relasjoner, altså forholdet vårt til andre mennesker. Relasjonene blir styrket av at denne oppmerksomheten også er synlig for andre enn dem vi faktisk kommuniserer med.

Du har sikkert selv kommet med ytringer som «mediefag klokka 8 om morran er for tidlig», «gratulerer med dagen» eller «i dag er det jammen varmt på hytta». Eller kanskje har du delt oppdateringer og bilder hvor du er sammen med andre venner og kjente. Alle slike ytringer er med på å styrke relasjonene, også til dem som er langt borte. Særlig unge jenter bruker mye tid på å pleie relasjoner. En kan undre seg over hvorfor guttene ikke gjør det i like stor grad.

Unge i tenårene er i en fase av livet hvor en er opptatt av hva andre synes om en. Hvis du tenker tilbake til tiden på ungdomsskolen, husker du sikkert hvem som var den mest populære jenta eller gutten på skolen. Slik har det nok alltid vært. Men i de sosiale mediene blir dette enda mer synlig. Det kan kanskje forklare hvorfor dere unge bruker så mye tid på å vise hvor populære dere er. Det handler med andre ord mer om hvilken fase i livet du befinner deg i, enn om at ungdommen nå til dags er så spesielle. Og som Ida Aalen sier: «Vi har behov for å føle at vi har en verdi, vi vil føle oss akseptert og inkludert. Vi vil at folk skal like oss – og framstiller oss selv deretter» (Aalen, 2015, s. 55).

Til videre lesing: Dette skjer i hjernen til tenåringer når de får likes

Ida Aalen: Sosiale medier, Fagbokforlaget 2015

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale