Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  4. Medieerfaringer og medieopplevelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Medieerfaringer og medieopplevelser

Et nettbrett i fanget, en smarttelefon i hånda og Netflix på TV-en. Det er typisk for norske ungdommer i dag. Og det er den gruppa du tilhører, som raskest endrer medievanene sine. Unges medievaner gir derfor en pekepinn om hvordan framtidas mediebruk vil bli.

Her møter vi Sara og Sander og får et innblikk i de to ungdommenes mediehverdag.

En teknologisk revolusjon

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men formen og formidlingskanalene har endret seg over tid. Fra 1880-årene og fram til i dag har det skjedd store endringer innen teknologi. Før den tid var det stort sett bare bøker, aviser og tidsskrifter som sørget for informasjon og underholdning. Men da det ble mulig å lage fotografier og film, fikk visuelle medier etter hvert en dominerende rolle. På 2000-tallet lever vi i en digital tidsalder der rollene som avsendere og mottakere, eller produsenter og konsumenter, går om hverandre, og der sosiale medier er en viktig del av måten vi omgås andre på.

Ungdoms medievaner

Medievanene våre, og særlig unges medievaner, er i endring hele tiden. Ungdom er den gruppen som raskest endrer medievanene sine. Unges medievaner gir derfor en pekepinn på hvordan framtidens mediebruk vil bli.

I dag bruker ungdom mye tid på sosiale medier. Barn og medier-undersøkelsen 2020, fra Medietilsynet, viser at:

  • 90 prosent av 9 – 18-åringer er på ett eller flere sosiale medier.
  • Nesten alle barn og unge i alderen 9 – 18 år bruker YouTube (95 %). Deretter følger Snapchat (80 %), TikTok (65 %) og Instagram (65 %). Omtrent halvparten 9 – 18-åringer bruker Facebook.
  • Én av tre 9 – 18-åringer som bruker Snapchat, TikTok eller Instagram sier at de deler en video på en av disse plattformene hver dag

Tenk over:

  • Hvilke sosiale medier bruker du?
  • Hvor mange timer bruker du på sosiale medier hver dag?
  • Hvordan blir du påvirket av sosiale medier?

Norge er på teknologitoppen

Måten Vilde og Sander bruker medier på, er nok typisk for den ungdomsgruppa du tilhører. Men det er viktig å huske på at norske ungdommer ikke er representative for resten av verden. Norge er et av verdens rikeste land og på verdenstoppen i teknologibruk. Det gjelder både nettbruk og hvor mange som eier nettbrett, mobiltelefon og datamaskin. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere. Og det er unge som først tar denne teknologien i bruk.

To små barn med hver sin mobiltelefon. Foto.

Kilder

Medietilsynet (2020). Hentet 18.05.20, fra Barn og medier-undersøkelsen, https://medietilsynet.no

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale