Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
 4. Mediebruk blant innvandrereChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mediebruk blant innvandrere

Over en halv million mennesker i Norge er født i et annet land. Vi vet at alder, kjønn, utdanningsnivå og livsfase er viktige bakgrunnsfaktorer når vi skal forklare folks medievaner. Men hva med flerkulturell bakgrunn?

Ung, farget jente surfer på internett

En innvandrer er en person som er født i utlandet og som selv har innvandret til Norge, eller en person som er født i Norge av to foreldre født i utlandet som har innvandret til Norge.

Medievaner

0:00
Kurer om medievaner blant innvandrere.

Innvandrerundersøkelsen 2012

I 2012 ble det offentliggjort en undersøkelse om mediebruk blant innvandrere. "Innvandrerundersøkelsen 2012" var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og NRK Analyse. Rapporten ble lagt fram på et seminar i Oslo 16. januar 2013. Hovedfunnene viste noen forskjeller i mediebruken blant etniske nordmenn og innvandrerbefolkningen.

Fakta om undersøkelsen Mediebruk blant innvandrere 2012

 • utført blant de 11 største innvandrings-gruppene i Norge
 • gjennomført på ulike språk
 • deltagere mellom 15 og 59 år
 • har i snitt bodd i Norge i 11 år
 • 16 % født i Norge
 • 42 % bosatt i Oslo

TV og nett viktigst

80 % av innvandrerne i Norge brukte i 2012 norske medier daglig. Medievanene deres ligner på mange måter medievanene til resten av befolkningen, men noen store forskjeller er det. Innvandrere lytter mindre på radio og bruker mindre tid på å lese aviser. TV og Internett er de viktigste mediene. 90 % av innvandrerne bruker Internett hver dag, både via PC og mobil. Faktisk er bruken av Internett på mobil like stor som bruken av radio i denne gruppen, sier forsker Hilde Thoresen i NRK Analyse til Aftenposten.

YouTube dominerer

Et interessant funn i undersøkelsen er bruk av YouTube. Hele 53 % av innvandrerbefolkningen bruker YouTube daglig. Til sammenligning ser bare 31 % av den totale befolkningen daglig video på YouTube. En forklaring kan være at Internett og sosiale medier er den viktigste portalen for informasjon fra hjemlandet. Blant annet er dramaserier fra Tyrkia og Pakistan på YouTube populær underholdning.

Lokalaviser og radio er tapere

Taperne er radio og lokalavisene. Bare 10 % av innvandrerbefolkningen bruker NRK radio daglig, mot 40 % av befolkningen totalt. Når de lytter på radio, velger de stort sett radiokanaler med mye musikk. 67 % av den norske befolkningen leser aviser daglig. I innvandrergruppene gjelder dette under halvparten. VG er den mest populære avisen.

Vintersport og vær er inkluderende

Et overraskende funn er at etniske nordmenn og innvandrerbefolkningen er like opptatt av været. Oppslutningen om nettstedet yr.no er nemlig like stor, 35 prosent, hos begge gruppene. Det samme gjelder vintersport på TV. En skulle tro at personer som kommer fra land uten tradisjon for vintersport, ikke er like opptatt av dette som befolkningen generelt. Undersøkelsen viser tvert imot, slik forskerne skriver i rapporten:

På mange måter gir intervjupersonene inntrykk av at vintersport er med på å skape et oss eller vi – det er "vi" som vinner når Northug eller Bjørgen tar gull. En annen sier følgende om Northug og Ski-VM i Oslo: «Ja, jeg synes det var veldig gøy. Veldig artig. Jeg har stor sans for Northug jeg. Altså, du må ha en sånn eplekjekk primadonna. Det er kult å ha en sånn». Vintersport på tv synes å skape et inkluderende fellesskap som alle føler seg som en del av.

Hybride og kosmopolitiske medievaner

Hilde Thoresen og Lotte Andersen analyserte ni dybdeintervjuer og valgte å dele intervjupersonene i to grupper: de med hybride medievaner og de som har kosmopolitiske medievaner.

Les mer om hva som kjennetegner disse gruppene:

Kjennetegn ved gruppen med hybride medievaner:

 • De bruker en betydelig del av medietiden på innhold fra hjemlandet.
 • Det meste av hjemlandsinnholdet finner de på nett.
 • De har forkjærlighet for dramaserier fra hjemlandet.
 • De er faglærte eller ufaglærte.
 • TV brukes som et avslappende medium.
 • De foretrekker kommersielle kanaler framfor NRK.
 • De har ikke uttalt interesse for nyheter.
 • De er aktive nettbrukere.
 • De har svært mye til felles med den unge og lavt utdannede delen av befolkningen generelt.

Kjennetegn ved gruppen med kosmopolitiske medievaner:

 • De er internasjonalt orienterte i sine valg av innhold på TV, radio og nett.
 • De bruker i langt mindre grad tid på innhold fra hjemlandet.
 • Valg av medier er sterkt knyttet til utdanning, profesjon og personlige interesser.
 • De er opptatt av å holde seg oppdatert på nyheter.
 • De er opptatt av kvalitet og uavhengighet.
 • De har høyere utdanning.

Etter hvert som utdanningsnivået øker blant innvandrerbefolkningen og befolkningen generelt, kan en forvente at gruppen med kosmopolitiske medievaner vil øke.

Medievaner og integrering

Forsker Hilde Thoresen er ikke bekymret for at medievanene i innvandrergruppene fører til svak integrering, selv om 20 % av innvandrerbefolkningen ikke bruker norske medier daglig. Det er ingenting som tyder på at det å bruke medieinnhold fra hjemlandet står i motsetning til det å bruke norske medier, sier forskeren.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs