Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medieetikk, kildekritikk og personvernChevronRight
  4. Digital dømmekraftChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du:

  • forstå hvordan informasjon som deles på nettet kan misbrukes av andre
  • kjenne til hvilke lover som regulerer ytringer i sosiale medier
  • forstå hvorfor mobbing i sosiale medier rammer ofrene så hardt
  • kunne foreslå gjennomtenkte tiltak mot digital mobbing i klassen din
  • forstå hvordan hatefulle ytringer kan svekke demokratiet