Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Filmens historieChevronRight
  5. Kampf Um NorwegenChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Kampf Um Norwegen

Kampf um Norwegen var gjennom mange år den myteomspunnede filmen som skulle ha blitt laget om det tyske felttoget i Norge i 1940, men som ingen hadde sett. I 2005 dukket filmen plutselig opp på en auksjon.

Filmdetaljer

Norsk tittel: Kampen om Norge. Felttoget 1940

Produksjonsselskap: Oberstkommando der Wehrmacht/UFA – Die Universum Film AG (UFA)

Regi: Werner Buhre, Martin Rikli

Opprinnelse: Tyskland

Komponist: Frank Ridl

Bakgrunn

I 2005 dukket det opp en kopi av Kampf um Norwegen på en tysk nettauksjon. En norsk interessent slo til som eneste budgiver, og filmen kom dermed i norske hender. Den brannfarlige nitratkopien ble brakt til Norsk filminstitutt for gjennomsyn, og gleden var stor da det viste seg at det virkelig dreide seg om den lenge ettersøkte filmen. Filminstituttet tok oppgaven med å digitalisere den og gjøre filmen tilgjengelig for et vanlig publikum, etter at den norske eieren av filmkopien stilte den til disposisjon for en slik bruk.

Om filmen

Filmen er delt opp i tre hoveddeler: Først kommer en innledning som skal gi bakgrunn for hvorfor det var nødvendig å gå til invasjon av Danmark og Norge, deretter er det en kort oppsummering av invasjonen av Danmark, som er over på en formiddag. Så kommer filmens hoveddel, som er en kronologisk framstilling av felttoget i Norge. En større del er viet kampene i Narvik, “heltekampen om Narvik”, der ifølge filmen underlegne tyske styrker heroisk står imot overlegne allierte krefter og til slutt står som den endelige seierherren i krigens hittil største slag .

Tysk krig på film

Makthaverne i det tredje riket ønsket å lage dokumentasjon for det vanlige tyske filmpublikum om de seierrike felttogene i 1940. Feldzug in Polen, Feuertaufe og Sieg im Westen er tre velkjente dokumenter over disse felttogene. Det er i denne sammenhengen vi må se Kampf um Norwegen som en film i rekken av dokumentasjoner om den tyske krigsinnsats.

Læringsressurser

Filmens historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale