Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MediehistorieChevronRight
 4. Filmens historieChevronRight
 5. Kampf um NorwegenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kampf um Norwegen

Den tyske propagandafilmen Kampf um Norwegen er en beretning om invasjonen av Norge våren 1940. Disse oppgavene egner seg som tverrfaglige oppgaver i historie, mediefag og norsk. Del gjerne elevene i grupper som jobber med hver sin oppgave.

Kamf um Norwegen

Den tyske propagandafilmen Kampf um Norwegen er en beretning om invasjonen av Norge våren 1940. Det var vanlig at den tyske krigsmakten dokumenterte invasjoner i andre land på film. Lenge trodde man at denne filmen ble ødelagt da Berlin ble bombet. Filmen dukket imidlertid opp i en nettauksjon i 2005.

Filmen består av tre hoveddeler:

 • en innledning som forklarer hvorfor det var nødvendig å invadere Danmark og Norge
 • en kort oppsummering av invasjonen av Danmark
 • en kronologisk framstilling av felttoget i Norge med hovedvekt på kampene i Narvik

Oppgave 1

 1. «Med Førerens maktovertagelse blir et utarmet, sønderslått og demoralisert Tyskland igjen til stormakt», heter det i den innledende kommentatorteksten i filmen Kampf um Norwegen. Neste kommentar lyder «Stortyskland blir smidd sammen». Hvordan tror du det tyske filmpublikumet tolket disse kommentarene og de påfølgende kartanimasjonene?
 2. På hvilke måter kan en kommentator påvirke vår oppfatning av bilder som vi ser på film og fjernsyn?
 3. Tenk deg at du er en norsk filmjournalist som skal berette om tyskernes okkupasjon av Norge. Skriv en alternativ kommentatortekst til filmens åpningsscener.
Tyske soldater på ski.
Førsteamanuensis Jostein Saakvitne ved Høgskolen i Bergen kjøpte den unike historiske kilden «Kampf um Norwegen» på en nettauksjon i 2005 og sørget for at filmen nå er tilgjengelig for alle. Filmen ble restaurert hos arkivar Ragnar Løvberg ved Norsk filminstitutt.

Oppgave 2

Som opptakt til angrepet på Norge gjennomgår Kampf um Norwegen en serie forhold og presenterer dem som årsaker til at angrepet ble satt i verk.

 1. Lag en oversikt over de årsakene som blir nevnt, og kommenter dem. Stemmer påstandene i filmen med det norske læreverk forteller om årsakene til angrepet?
 2. Norges manglende vilje og evne til å håndheve sin nøytralitet framheves som et viktig argument for Tyskland til å besette Danmark og Norge. Filmen viser til to konkrete brudd på norsk nøytralitet fra engelsk side, Altmark-affæren og mineleggingen langs Norskekysten. Undersøk og vurder i hvilken grad disse hendelsene utgjør vesentlige brudd på nøytraliteten. Kunne norske myndigheter eller militære ha avverget dem?
 3. Kommentaren til Kampf um Norwegen legger stor vekt på at en britisk-fransk landgang i Norge var nært forestående 9. april. Er det noe grunnlag for denne påstanden?

Oppgave 3

 1. Les tidsvitneskildringen til dansken Henning Hansen Nau: Besættelsen var planlagt og forberedt med militær præcision (www.befrielsen1945.dk.). Stemmer filmens beskrivelse av tyskernes innmarsj med det den danske soldaten forteller?
 2. Hvilket inntrykk skapes av den tyske okkupasjonen av Danmark i filmen?
 3. I filmen beskrives Danmark som «nøkkeletappen mot Norge». Hvilke strategiske vurderinger ligger i en slik beskrivelse?
 4. Den tyske okkupasjonen av Danmark var over på noen timer. Både kongen og regjeringen, ledet av sosialdemokraten Thorvald Stauning, ble i hovedstaden etter at landgangen var et faktum. Regjeringen protesterte over «krenkelsen av dansk nøytralitet», men besluttet å «ordne forholdene under hensyn til den besettelse som har funnet sted».
  Sammenlign reaksjonen på den tyske invasjonen i Danmark og Norge. Hva er forskjellig, og hva kan årsakene være til dette?
Det tyske krigsskipet Blücher senkes i Oslofjorden 9. april 1940.
Det tyske krigsskipet Blücher senkes i Oslofjorden 9. april 1940.

Oppgave 4

 1. Les fagartikkelen Krigen kommer til Norge. Hvorfor regnes senkningen av den tyske krysseren Blücher i Drøbak-sundet om morgenen 9. april som særlig viktig for den videre utviklingen av krigen i Norge?
 2. Omkring tusen tyske marinegaster og soldater døde da Blücher ble skutt i brann og senket ved Oscarsborg festning. Hvordan forteller filmen om denne hendelsen? Hvorfor tror du filmen omtaler senkningen av Blücher på den måten den gjør?
 3. Hvordan beskriver den tyske kommentatoren kanon- og torpedobatteriene på Oscarsborg?
 4. Hvorfor tror du kommentatoren dveler slik ved den listige kamuflasjen av disse stillingene?
Narvik i brann etter tysk flyangrep 1. juni 1940
Narvik i brann etter tysk flyangrep 1. juni 1940.

Oppgave 5

Den tyske kommentaren gjør en rekke ganger et poeng av den viktige «jernmalmhavnen Narvik». I det storpolitiske spillet hadde Narvik imidlertid en dobbelt betydning, både som utskipningshavn for jernmalm, men også som (mulig) transitthavn for allierte forsyninger og tropper til Finland.

 1. Gjør rede for betydningen av hver av disse faktorene i forhold til den innledende fasen av andre verdenskrig.
 2. Hvorfor vektlegger filmen Narviks betydning som jernmalmhavn?
 3. Kampene ved Narvik var særlig langvarige og harde, med omfattende operasjoner på begge sider. Lag en kronologi over hendelsene og kamphandlingene.
 4. Mye tyder på at Goebbels hadde til hensikt å gjøre kampene ved Narvik til et heroisert epos og å utnytte dem for propagandaformål. Hvilke trekk ved filmen peker i denne retning?
 5. I Frankrike er også «Narvik» blitt et seierssymbol: For første gang led Hitler-Tyskland et militært nederlag i kamper der franske tropper utmerket seg. Tenk deg at du er utvekslingselev på en fransk skole og blir bedt om å legge ned krans ved minnesmerket på byens Place de Narvik den 9. april. Hva ville du ha sagt i din tale ved kransnedleggelsen?

Oppgave 6

Les den norske oversettelsen av Berthold Brechts dikt Und was bekam des Soldaten Weib? Hva fikk soldatens kone? (side 211 i den digitale utgaven av læreboka Norsk diktning i utvalg bind 2 (Fabritius forlag 1975).

 1. Hvilke tyske felttog refererer Brecht til i diktet?
 2. Den siste strofen er en kontrast til de foregående strofene. Hva er grunnen til det?
 3. Den tyske forfatteren Berthold Brecht var kritisk til nazistene. Søk på Internett etter mer informasjon om ham, og lag en kort presentasjon av det du finner ut.
 4. Hva tror du Brecht ønsker å formidle med dette diktet?

Læringsressurser

Filmens historie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale