Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
  4. Internasjonal mediehistorieChevronRight
  5. Analyser tidsskrift fra det okkuperte NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Analyser tidsskrift fra det okkuperte Norge

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

Forsidene til tidsskriftene Hugin, Munin og Nasjonalungdomen. Faksimile.
  1. Hvilken type stoff inneholder de tre bladene?
  2. Hvordan henvender de seg til leseren?
  3. Hva karakteriserer bildene, og hva formidler de?
  4. Formuler hovedbudskapet i hvert av de tre bladene i tre til fem setninger.

Huginn var et tidsskrift for norske studenter og skulle formidle den nye tids ideologi til denne viktige målgruppen for NS.

Munin var et månedlig bildeblad for allmenheten og skulle formidle "ideologisk riktig" kulturstoff til det norske folk, styrt av NS-myndighetene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter tidens standard svært påkostet og forseggjort.

Nasjonal-ungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale