Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. MediehistorieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

En gammel mann sitter i en stol er ser på er rødt plastikkfjernsyn. Foto.

Teknologihistorien forteller oss hvordan de ulike mediene er blitt til. Mediespesifikke formidlingskanaler som aviser, fjernsyn og radio befinner seg mellom kildene og publikum, og styrer på den måten strømmen av informasjon og kommunikasjon i et samfunn. Mediehistorien er derfor mer enn historien til enkeltmediene. Den handler om samspillet mellom alle mediene i et samfunn på et bestemt tidspunkt.

Teknologiske nyvinninger skaper nye rammer for formidling og kommunikasjon. Maktbalansen i samfunnet endres når de som tradisjonelt har vært mottakere av massekommunikasjon, får mulighet til å innta en aktiv rolle som avsendere.

Emner

Mediehistorie

  • Filmens historie

    Filmhistorien handler både om teknisk utvikling, utviklingen av filmspråket, og hvordan film i ulike perioder er tatt i bruk for å påvirke dem som ser på.