Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
  5. KommunikasjonsvirksomhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjonsvirksomhet

Kommunikasjonsvirksomhet er planlagt kommunikasjon. Lojaliteten ligger hos oppdragsgiver. PR-virksomhet handler om å skape et godt omdømme. En lobbyist forsøker å påvirke politiske vedtak.

Jente som hvisker og jente som lytter. Kollasj.

Informasjons- og samfunnskontakt

Mange offentlige etater og en del private bedrifter og organisasjoner har egne kommunikasjonsmedarbeidere. De utarbeider kommunikasjonsstrategier og informasjonsmateriell. Slik får publikum informasjon om regler, rettigheter, plikter, årsaker, virkninger, bestemte produkter, eller bestemte meninger.

PR-virksomhet, eller omdømmebygging, er en del av virksomheten. Det kan være like viktig å få folk til å betale skatten med glede som å informere dem om hvordan de kan sjekke selvangivelsen sin.

Forskjellen på PR-virksomhet og markedsføring og reklame er at reklame er betalt informasjon.

Lojal mot oppdragsgiver

Både journalister, ansatte på opplysningskontorer og PR-byråer, medierådgivere og folk i reklamebransjen kan i utgangspunktet kalle seg "kommunikasjonsarbeidere". Alle driver med det vi kan kalle planlagt kommunikasjon.

Det er likevel en vesentlig forskjell mellom journalisten og de andre aktørene i kommunikasjonsbransjen. Journalistens lojalitet ligger i utgangspunktet hos mottakeren. På vegne av dem forsøker journalisten å grave fram mest mulig informasjon om det som faktisk har skjedd.

Kommunikasjonsmedarbeideren bygger også på fakta. Men lojaliteten ligger hos oppdragsgiver. Kommunikasjonsarbeiderens oppgave er å kommunisere fakta på en måte som gjør at flest mulig oppfatter det budskapet som oppdragsgiveren ønsker å formidle, eller å bidra til å forme mottakernes holdninger til en bestemt person, en bestemt sak eller et bestemt produkt.

Lobbyvirksomhet

En lobbyist er en person som på vegne av en oppdragsgiver forsøker å påvirke politiske vedtak. Dette er svært utbredt i amerikansk politikk, men er også en bransje i framvekst i Norge. Kommunikasjonsbyråene hyrer gjerne inn tidligere politikere til slike oppdrag. De kjenner maktens korridorer. Noen mener at denne formen for politisk påvirkning truer demokratiet, siden ikke alle borgere har råd til å leie slike tjenester.

Hans Geelmuyden driver et av de mest kjente PR-byråene i Norge. Han hevder at lobbyvirksomhet fører til mer demokrati, siden folk på denne måten får mulighet til å påvirke politiske beslutninger direkte. Her i diskusjon med politisk redaktør i Dagsavisen, Arne Strand.

Medierådgivere, en yrkesgruppe i vekst

Et kommunikasjonsyrke som er i sterk vekst, er yrkesgruppen medierådgivere. Tidligere var det vanlig at bare bedriftseiere og toppolitikere omga seg med rådgivere som sørget for at de ble synlige i mediene på en mest mulig positiv måte, og at uheldige episoder ble dysset ned. I dag har både artister og idrettskjendiser egne medierådgivere.

Mange medierådgivere har bakgrunn som journalister og kjenner medienes arbeidsmåte fra innsiden. I løpet av de siste årene har sosiale medier blitt en viktig arena der medierådgiverne selv kan ta regi, uten innblanding fra kritiske journalister.

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?