Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. RettsjournalistikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rettsjournalistikk

En journalist skal aldri la seg bruke av spesielle interessegrupper i en rettssak, men ivareta allmennhetens behov for informasjon. Mange saker forhåndsprosederes i mediene før de kommer opp til behandling i rettssystemet. En gjennomtenkt mediestrategi er også et viktig våpen for terrorister.

dvokat John Christian Elden i samtale med presse utenfor rettsal 250 i Oslo tinghus. Foto.
Stjerneadvokat John Christian Elden stiller ofte opp for mediene før en rettssak starter.

Prosedyre i mediene

Rettsjournalistikk har alltid vært en viktig del av pressens oppgave i samfunnet. Mediene skal overvåke domstolene, på samme måte som de overvåker Storting og regjering. Det er likevel kritiske røster som hevder at mediene ikke lenger bare er en vaktbikkje, men også en aktør i straffesaker.

Mange straffesaker prosederes i dag i mediene før rettssaken starter. Både påtalemakt, forsvarere, bistandsadvokater og sakkyndige bruker pressen aktivt til å skape forståelse og sympati for sine interesser før saken kommer opp i tingretten. Noen har til og med bevisst lekket fortrolig informasjon til mediene.

Pressens integritet og ansvar

Vær Varsom-plakaten pålegger pressen å verne om ytringsfriheten. En journalist skal ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Men plakaten sier også noe om kriminaljournalistikk og journalistens integritet og ansvar:

2.2 Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

Medienes dilemma

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik har 77 liv på samvittigheten. Han oppga selv at et viktig motiv for handlingen var å få medienes oppmerksomhet rettet mot seg og det budskapet han ville formidle. Dette ønsket deler Behring Breivik med terrorister over hele verden.

Daværende generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund hevdet at det er i strid med all anstendighet å gi Behring Breivik denne talerstolen. Han mente også at pressen har et ansvar for å ivareta ofrene og de pårørende i slike saker. Mange av disse har gitt uttrykk for at det er en påkjenning daglig å bli konfrontert med bilder av drapsmannen på avisenes forsider og på TV-skjermen.

Andre mener at det er uprofesjonelt av journalister å ikke behandle slike saker på samme måten som andre viktige hendelser. Når mediene sensurerer seg selv, er det en trussel mot ytringsfrihet og fri flyt av informasjon i et samfunn.

Dagsrevyen om å intervjue Anders Behring-Breivik

Terrorister i TV-ruta

Breivik-saken er ikke unik. En straffedømt mulla Krekar brukte et halsende pressekorps som mikrofonstativ for dårlig skjulte oppfordringer til terrorhandlinger. Mediedekningen av terrorhandlinger i regi av IS og al-Qaida har vært blant terroristenes viktigste våpen. Skoleskytinger i i flere land har også vært ledsaget av YouTube-videoer som drapsmennene spredte over hele verden før de tok sine egne liv.

Det som kjennetegner slike saker, er altså at gjerningspersonene har en bevisst og nøye planlagt mediestrategi. Dramatiske og spektakulære hendelser er alltid godt stoff for mediene. I en hektisk arbeidssituasjon på desken er det lett å ty til slikt materiale, noe mange medier fremdeles gjør de første timene etter en terroraksjon.

Les mer

Medieviter Svein Brurås ved Høgskolen i Volda har forsket spesielt på presseetikk.

Les hans artikkel om The Violent Hero Model.

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale