Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Journalistikk og journalistrollenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til forskjellen på subjektiv og objektiv journalistikk
  • kjenne til hva som særpreger ulike journalistiske saksområder
  • forstå årsaken til at journalistrollen er i endring og kunne drøfte hvilke konsekvenser det kan få