1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Oversikt over journalistiske sjangreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oversikt over journalistiske sjangre

Det finnes mange ulike subjektive og objektive sjangre, og det er ikke uvanlig at ulike betegnelser brukes om samme sjanger. I tillegg er sjangrene i stadig endring.

Noen objektive sjangre låner elementer fra subjektive sjangre. Disse kalles hybridsjangre. Eksempler på slike hybrider er feature-, magasin- og portrettsjangre. Disse er bygd opp som objektive sjangre, men journalisten er mer synlig til stede, i og med at han bruker mange sanser og litterære virkemidler for å lage saken.

HovedkategorierSjangreKjennetegn
Subjektive sjangreLeder
 • skrives ofte av en av redaktørene
 • er redaksjonens syn på en sak
 • står ofte på side 2 eller på egen meningsside
Anmeldelse
 • en av journalistenes mening om en ny film, bok, konsert e.l.
 • skal være en bruksanvisning slik at målgruppen vet om produktet er noe for dem
Leserinnlegg og kommentarfelt
 • lar den enkelte mottaker komme med sitt syn på en sak
 • leserinnlegg i avis, kommentarfelt på nett
Kommentar og kronikk
 • kan skrives av en i redaksjonen, men gjerne også av en fagperson utenfor redaksjonen
 • skal gi dybdekunnskap om et tema
Objektive sjangreNyhetsartikkel
 • kort, konsis, svarer på grunnleggende spørsmål
 • det viktigste først
 • lar kildene komme til orde
Nyhetsreportasje
 • går gjerne mer i dybden enn en nyhetsartikkel
 • bruker flere kilder
 • har fokus på bakgrunn og årsak
Intervju
 • enkelt oppsett med spørsmål og svar
 • brukes gjerne som en del av en nyhetsreportasje eller artikkel
Notis
 • kort nyhetsmelding som gir grunnleggende informasjon om en aktuell hendelse
 • gjerne bare 10–15 setninger
HybridsjangreFeature
 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • går i dybden, gir leseren en større forståelse av et tema
Portrettintervju
 • hører til i objektiv-kategorien, men journalisten bruker alle sanser og litterære virkemidler
 • gir leseren dybdekunnskap om en aktuell person i nyhetsbildet

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale