Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Journalistikk

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. Derfor må journalisten alltid vurdere informasjon fra kilder på en kritisk måte.

Klipp fra filmen "En helt vanlig dag på jobben". I skandalepressen blir en god historie gjort enda litt bedre ved å "regisserer" situasjoner som siden formidles som sannhet.

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. Journalisten må derfor alltid ha som rettesnor å formidle det som er sant. I mange tilfeller er folk uenige om hva som er den virkelige sannheten. Da er det journalistens oppgave å informere på en objektiv måte om de ulike oppfatningene som finnes.

Kilder kan lyve eller fordreie sannheten. Da er det journalistens oppgave å vurdere kildenes troverdighet. Bruk sikre kilder, og kryssjekk den informasjonen kildene kommer med. Dersom du har lovet en kilde at navnet ikke skal bli kjent, må du ikke la deg presse til å offentliggjøre dette. Kildevern er et viktig prinsipp i all journalistikk.

Som journalist skal du opptre som uavhengig, både i forhold til ulike grupperinger i samfunnet, og i forhold til egne, private interesser. Ikke opptre som mikrofonstativ for alle som ønsker publisitet. Det er ikke alle historier som fortjener å bli fortalt.

Det du sier eller skriver som journalist, og de bildene du publiserer, blir sett og hørt av mange mennesker. Journalistikk er et mektig våpen som kan ødelegge menneskers liv. Tenk derfor gjennom hvordan du selv ville reagert dersom saken handlet om deg og dine nærmeste før du trykker på publiseringsknappen.

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale