Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Journalistikk, informasjon og reklameChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Journalistikk, informasjon og reklame

Både journalistikk, informasjonsvirksomhet og reklame handler om å kommunisere et budskap til en sluttbruker ved hjelp av tradisjonelle eller digitale medier.

Om forskjellen på journalistikk, informasjon og reklame.

Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. En viktig oppgave for en journalist er derfor å finne relevante kilder, vurdere kildenes troverdighet, og informere på en objektiv måte om de ulike oppfatningene som finnes.

Stadig flere bedrifter og organisasjoner velger å ansette egne kommunikasjonsrådgivere eller informasjonsmedarbeidere. Mange oppdragsgivere er avhengig av et godt omdømme for å nå målene sine, enten det gjelder å selge mer, skape sympati for et formål eller å vinne et valg. Reklame har som formål å selge en tjeneste eller et produkt.

Mediebransjen er en bransje i endring. De som jobber i denne bransjen, må derfor være villige til å forholde seg til ny teknologi, nye medier, nye publiseringsplattformer og nye forretningsmodeller. Den nye medievirkeligheten er også med på å omforme journalistrollen.

Emner

Journalistikk, informasjon og reklame

  • Journalistikk

    Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes, eller noe som faktisk har hendt. Derfor må journalisten alltid vurdere informasjon fra kilder på en kritisk måte.