Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
 5. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Medieproduksjon på oppdrag

Utvikling av et medieprodukt i samarbeid med en bedrift eller en organisasjon krever god planlegging og klare avtaler. Ungdomsbedrifter tar ofte på seg oppdrag for eksterne kunder.

NRK har en egen avdeling som tar på seg medieproduksjoner for bedrifter eller organisasjoner. Denne avdelingen kalles NRK Aktivum. I denne videoen kan du følge de ulike fasene i samarbeidsprosessen når NRK Aktivum lager oppdragsfilm for Norsk Skogeierforbund.

Ved mange skoler har elevene etablert ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrifter tar ofte på seg oppdrag for eksterne kunder: UE hjelper deg å starte ungdomsbedrift

Faser i samarbeidsprosessen

 • Leverandøren og kunden eller samarbeidspartneren har et oppstartsmøte der kunden presenterer premissene for produksjonen. Viktige premisser er hvilket budskap man ønsker å få fram, hvem som er målgruppen, og hvilke tekniske, økonomiske og tidsmessige rammer produksjonen må skje innenfor.
 • Leverandøren driver reseach. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om temaet, aktuelle problemstillinger, og om den aktuelle målgruppen.
 • Leverandøren legger fram en eller flere skisser til hvordan oppdraget kan løses, sammen med en kalkyle over hva de ulike forslagene vil koste.
 • Leverandør og kunde/samarbeidspartner inngår en kontrakt om hva som skal leveres, og når produksjonen skal ferdigstilles.
 • Leverandøren lager en plan over alle som deltar i produksjonen, og alt som må skaffes til veie, for eksempel fra historiske arkiver. Planen inneholder også tidspunkter for når opptak skal gjøres, eller når ulike deler av innholdet skal være ferdig.
 • Innholdsproduksjonen starter.
 • Produksjonen redigeres og ferdigstilles.
 • Produktet presenteres for kunden som gir tilbakemelding på hva som eventuelt bør rettes opp.
 • Leverandøren sørger for justeringer og feilrettinger.
 • Produktet overrekkes i endelig versjon. Det kan være lurt å få en underskrift fra kunden eller samarbeidspartneren på at kvaliteten på produktet er akseptert.
 • Ved overlevering er det viktig å klarere rettighetene til produktet. Alle produsenter har opphavsrett til eget åndsverk, men kunden har rettigheter knyttet til bruk av produktet. Lag en skriftlig avtale som sier hvem som har rett til å bruke produktet, hvordan produktet skal lisensieres, hvordan produktet skal brukes, og hvem som har rett til å revidere og gjenbruke produktet.

Læringsressurser

Medieproduksjon på oppdrag

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?