Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
 5. Kalkyler, budsjett og regnskapChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kalkyler, budsjett og regnskap

En kalkyle er en beregning av hva en produksjon vil koste. Et budsjett er en oversikt over forventede utgifter og inntekter. Et regnskap er en oversikt over faktiske utgifter og inntekter.

Lag budsjett og regnskap i Excel. En videoforelesning i tre deler.

Økonomisk planlegging

Når du skal lage en større medieproduksjon, alene eller i samarbeid med en ekstern partner, må du vite hva produksjonen vil koste, og hvor inntektene skal komme fra. Da er det viktig å kunne noe om kalkyler, budsjettering og regnskapsførsel.

Elektroniske regneark er nyttige redskaper i dette arbeidet. Det mest brukte regnearket er Excel. Videoforelesningen ovenfor er delt i tre deler. Følger du dette kurset, bør du være i stand til å lage et enkelt budsjett og et enkelt regnskap i Excel.

Kalkyle

En kalkyle er en beregning av hva produksjonen vil koste. I kalkylen må du ta med alt som koster penger: lønn og honorarer, kjøp av innhold, leie av teknisk utstyr, leie av lokaler, eller utgifter til trykking og publisering. Husk også å ta med nødvendige utgifter til transport og mat.

Eksempel: Kalkyle – flerkameraproduksjon

Filer

Budsjett

Et budsjett er en oversikt over forventede utgifter og inntekter. Utgiftspostene i budsjettet henter du fra kalkylen. I tillegg fører du inn de inntektene du forventer å få. Det kan være penger som skolen eller en ekstern samarbeidspartner velger å bruke på produksjonen, eller inntekter du forventer dersom elevbedriften din selger produksjonen til en kunde.

Det er viktig å ha et realistisk forhold til inntektssiden. Tenk også nøye gjennom hvem som skal dekke et eventuelt underskudd. Og husk: Du kan ikke bruke penger du ikke har!

I budsjettgeneratoren kan du skifte ut tallene med inntekter og utgifter knyttet til din egen medieproduksjon: Budsjettgenerator

Filer

Regnskapet

I regnskapet fører du de faktiske utgiftene og inntektene i prosjektet. De bør stort sett være i samsvar med budsjettet. Større avvik krever en skikkelig god forklaring.

Læringsressurser

Medieproduksjon på oppdrag

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdrag for lokalradio

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdrag for lokalavis

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs