Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Arbeidsplaner og eksamenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeidsplaner og eksamen

Medie- og informasjonskunnskap består av to programfag: MIK 1 og MIK 2. Emnene i fagene er delvis overlappende, og en del lærestoff kan derfor være aktuelt i begge fag.

Kvinne med blyanter i håret

Årsplaner

Læreplanene i MIK 1 og MIK 2 er delt inn i hovedområdene "medieutvikling", "medieuttrykk" og "medium, individ og samfunn". Læringsressursene kan dekke kompetansemål fra ett av disse hovedområdene, eller kompetansemål fra flere hovedområder.

Oppgavene kombinerer ofte en praktisk og teoretisk tilnærming til faget. Journalistikk står sentralt i MIK 1. I MIK 2 er hovedvekten lagt på analyse, vurdering og produksjoner som omfatter flere medieuttrykk.

Forslag til årsplaner: Årsplan MIK 1 og MIK 2

Vurdering i MIK-fagene

Læreplanen fastsetter hvordan vurderingsformen i MIK 1 og MIK 2 skal være. Dersom du er vanlig elev, får du en standpunktkarakter i MIK 1 og en ny standpunktkarakter i MIK 2.

I tillegg kan du bli trukket ut til eksamen i slutten av hvert skoleår.

Eksamen i MIK 1 er en muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

I MIK 2 kan du bli trukket ut enten til skriftlig eksamen eller til muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen