1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
  5. Sammenlign dramaserier om politikk og maktChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sammenlign dramaserier om politikk og makt

Flere dramaserier tar utgangspunkt i politikk på høyeste nivå. Den amerikanske serien Presidenten (The West Wing) har vunnet flere utmerkelser for god kvalitet. Den danske dramaserien Borgen er en nordisk variant av samme type.

Kevin Spacey og Robin Wright Penn i House of Cards
Skuespillere i den amerikanske TV-serien House of Cards

Andre serier i denne kategorien er den norske dramaserien Nobel - fred for enhver pris og den amerikanske TV-seriene House of Cards.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i to TV-serier som der karakterene er politikere på høyt nivå. Sammenlign de to seriene med hensyn til:

  • måten hovedpersonene framstilles på
  • hvilke konflikter seriene dreier seg om
  • måten det politiske miljøet blir framstilt på
  • fortellemåte og filmatiske virkemidler

Oppgave 2

  • Hvilken rolle spiller medierådgiverne i det politiske spillet som foregår?
  • Hvordan omtaler serien forholdet mellom journalister og medierådgivere?

Oppgave 3

  • Hva forteller disse seriene om forskjellene mellom politiske systemer i ulike land?
  • Er det mulig for russisk TV å lage lignende TV-serier? Hvorfor? Hvorfor Ikke?

Læringsressurser

Filmanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Samene – et urfolk i nord

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Ritualer og materielle uttrykk i tradisjonell samisk religion

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Filmanalyse

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Mal for filmanalyse

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Analysemal: Requiem for a dream

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Se filmen Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Hva handler filmen Pulp Fiction om?

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Karakterene i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Fortellerperspektiv i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Konflikter og vendepunkt i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Fortellerstruktur i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Dramaturgi i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Filmhistoriske referanser i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
  • SubjectMaterialFagstoff

    Filmatiske virkemidler i Pulp Fiction

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale