1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
  5. Fra ikon til verbaltekstChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fra ikon til verbaltekst

I mange land finnes ennå telefonkiosker der man betaler for å telefonere. Enkle ikoner forteller brukerne hvordan de skal går fram.

Fra ikon til ord

Lag en tekst der du formidler det samme budskapet ved hjelp av ord og setninger.

Hvilken begrensning har teksten din når det gjelder å kommunisere med ulike mottakere, sammenlignet med den ikonbaserte teksten på bildet?

Sjekkliste

– Har du fått med all nødvendig informasjon i teksten din?

– Er teksten formulert slik at mottakerne forstår hva du mener?

– Har du vurdert hvilken effekt teksten din vil ha for ulike mottakere (barn, voksne, personer som ikke er oppvokst i Norge)?

Læringsressurser

Medieanalyse

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter