Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. Fortelleteknikk i medieteksterChevronRight
  5. Lag en webdokumentar ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lag en webdokumentar

Figur som viser multiliniær struktur. Illustrasjon.
Kjerner er betegnelsen på noder som har stor betydning for hvordan historien blir fortalt. Satellitter er noder med mindre betydning for fortellingen som sådan, men de presenterer detaljer som er viktige for brukerens opplevelse.

Hva er en webdokumentar?

En webdokumentar er en dokumentarproduksjon som gjør bruk av webbasert multimedia. Resultatet er gjerne en mulitilineær produksjon som kombinerer fotografi, tekst, lyd, video, animasjon og infografikk.

En webdokumentar kan være oppbygd med en klassisk fortellende (narrativ) dramaturgi med innledning, utdypning, konfliktopptrapping og sluttpoeng. Men du står fritt til å strukturere den slik du selv ønsker. Uansett må du ta hensyn til at den skal vises på web.

Arbeidsoppdrag

Du skal lage en enkel webdokumentar over et selvvalgt emne.

  • Webdokumentaren bør inneholde tekst, stillbilder og lydfiler og/eller videofiler.
  • Dokumentaren skal ha en oppstartsside og en rød tråd, men du kan strukturere innholdet slik du selv ønsker det.
  • Brukerne skal kunne gjennomgå innholdet i dokumentaren på 3–5 minutter.
  • Dokumentaren skal være interaktiv, slik at brukeren selv kan velge å åpne filene som du har lagt inn på nettsidene (lydfiler, videosnutter, bilder).

Oppgaven forutsetter at du har innsikt i hvordan man lager nettsider og behersker verktøy for slik produksjon.

Ressurser

Se eksempel på struktur i webdokumentaren The Places We Live.

The Places We Live

Læringsressurser

Fortelleteknikk i medietekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter