Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. MediesjangereChevronRight
  5. Hva er en reportasje?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er en reportasje?

En reporter forteller om det han eller hun har hørt og sett. Reportasjen består ofte av ett eller flere intervjuer, i tillegg til reporterens egne beskrivelser. Vi skiller mellom nyhetsreportasjer og feature-reportasjer.

Reporteren header. Manipulert fotografi.

Hva er en reportasje?

Ordet reportasje kommer fra latin, reportare, som betyr ”å bringe tilbake”. Reportasjen er en vanlig mediesjanger i aviser, blader, radio og på tv. Utgangspunktet for reportasjen er gjerne en nyhetssak eller et aktuelt tema. Felles for alle slags reportasjer er at journalisten eller fotografen selv drar ut for å undersøke hva som skjer, og for å snakke med aktuelle personer.

Nyhetsreportasje og feature-reportasje

Det er vanlig å skille mellom to typer reportasjer, nyhetsreportasjen og feature-reportasjen (innen radio ofte kalt for magasinsak).

Nyhetsreportasjen tar utgangspunkt i en sak i nyhetsbildet, og journalisten fokuserer på å få fram det vesentlige ved denne saken.

Feature-reportasjen derimot har et annet formål. Den legger større vekt på å skildre mennesker, miljøer og stemninger, og journalisten har større frihet til å velge hva hun vil fokusere på. Hun kan også utnytte språklige virkemidler og fortellertekniske grep på en måte som nærmer seg skjønnlitteraturen.

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale