Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Sirkler, bokstaver og lydbølger over et ansikt. Illustrasjon.

I dagligtalen bruker vi ordet tekst om skriftlige framstillinger i bøker, aviser og på nettet. Men når vi beskriver og analyserer medieuttrykk, bruker vi begrepet tekst på en utvidet måte. En medietekst er en betegnelse på alle typer meddelelser som distribueres gjennom et massemedium. Felles for alle medietekster er at de har en betydning, et budskap som overføres fra en sender til en gruppe mottakere.

Mange medieuttrykk er så enkle og ukompliserte at vi forstår dem umiddelbart. Andre er mer kompliserte. For å forstå budskapet i komlekse medietekster, må vi ha analytisk kompetanse. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten som vi forsøker å finne svar på.

Spørsmålene vi stiller til teksten, kan variere ut fra hva hensikten med analysen er. Av og til ønsker vil bare å kartlegge fellestrekk ved tekster som tilhører en bestemt sjanger. Når vi analyserer en reklametekst, er vi ofte opptatt av å finne ut i hvilken grad teksten påvirker mottakeren i en bestemt retning. I en filmanalyse kan hensikten være å beskrive dramaturgi og filmatiske virkemidler som får oss til å leve oss inn i historien. Dersom vi nærleser teksten, avdekker vi flere lag. Alle kulturuttrykk forteller en historie om sin egen samtid.

Emner

Medietekster og medieanalyse

 • Mediesjangere

  En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk.

 • Fortelleteknikken i en medietekst varierer ut fra formålet med fortellingen og hvilken kanal den formidles gjennom.

 • Medieanalyse

  En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten.

 • Filmanalyse

  Film og levende bilder er en stor del av vår mediehverdag. Gjennom filmanalyse kan du lære deg å forstå filmene, og du kan bli en mer kritisk mediebruker.