Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Næringsutvikling ChevronRight
  4. NaturbruksyrkerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbruksyrker

I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Du lærer om likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og om hva slags utdannelse du trenger. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?

Sti i granskog deler seg i to. Foto.

Læringsressurser

Naturbruksyrker