Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Agronom – husdyr- og planteproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Mann som fôrer ei ku med silo. Foto.

Emner

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

 • Dette emnet handler om de ulike artene vi dyrker i eng og som fôrvekster. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og hvordan vi tar vare på avlingene.

 • Dyrking av korn

  Korn er en viktig del av jordbruket og næringskilde for mennesker og dyr. Dette emnet handler om kornarter, korndyrking og hva kornet brukes til.

 • Dyrking av potet

  I deler av landet er potetdyrking en stor del av jordbruket. I dette emnet lærer du om potetens historie, om potetsorter og om dyrkingsteknikk.

 • Husdyrhold

  Dette emnet handler om husdyras behov for naturlig atferd, om sjukdom og helse, avl, fôring og fordøyelse.

 • Storfe

  I dette emnet lærer du om den naturlige atferden til storfe, og hva slags stell storfe trenger. Du finner fagstoff om melkeproduksjon og kjøttproduksjon.

 • Gris

  I dette emnet lærer du mer om gris og grisehold. Du finner fagstoff om griseraser, avl på gris og hva slags fôring og stell grisene trenger.

 • Sau

  Dette emnet handler om atferden til sauen og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

 • Fjørfe

  Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon og eggproduksjon.