1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. NaturbruksyrkerChevronRight
 5. Yrker knyttet til naturbrukChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Yrker knyttet til naturbruk

I dette arbeidsoppdraget i naturbasert aktivitet skal du gjøre deg kjent med yrker knyttet til naturbruk. Du skal lære hva yrkene går ut på, hvem de passer for, hvilke krav de stiller til utdanning, og likheter/forskjeller mellom yrkene.

Dette skal vi gjøre:

Vi skal jobbe med temaet i tre økter:

 • Første økt er en introduksjon til temaet og besøk hos en yrkesutøver.

 • Andre økt består av besøk hos flere yrkesutøvere og tid til å starte på presentasjonen av tre utvalgte yrker.

 • Tredje økt er presentasjon/framføring og oppsummering av temaet.

Etter den første økta har du:

 • gjennomført læringsstien om yrker og yrkesvalg på NDLA og svart på oppgavene i denne læringsstien
 • fortalt hva du lærte om deg selv ved å ta testene. Skriv fem–ti setninger om dette og lever det inn sammen med presentasjon av tre yrker i den siste læringsøkta i dette temaet.
 • nevnt minst ti yrker/jobber der personen på en eller annen måte arbeider med natur eller naturbruk
 • kommet med minst tre eksempler på yrker knyttet til naturbruk som ikke krever høyere utdanning
 • kommet med minst tre eksempler på yrker knyttet til naturbruk som krever høyere utdanning etter videregående skole
 • kommet med eksempler på forskjeller og likheter mellom disse seks yrkene
 • besøkt en yrkesutøver og stilt disse spørsmålene:
  a. Hva jobber yrkesutøveren med, helt konkret?
  b. Hvilken utdanningsbakgrunn har personen?
  c. Hva liker denne personen ved yrket sitt?
  d. Er det noe i yrket som personen synes er utfordrende, eller som personen ikke liker så godt?
  e. Hvem passer dette yrket for?
  f. Kreves det spesielle personlige egenskaper?
  g. Kan du eventuelt få lov til å ta bilder som viser noe av arbeidet personen gjør?
Naturbruksyrker

Etter den andre økta har du:

 • besøkt to–tre nye yrkesutøvere og spurt disse spørsmålene:
  a. Hva jobber yrkesutøveren med, helt konkret?
  b. Hvilken utdanningsbakgrunn har personen?
  c. Hva liker denne personen ved yrket sitt?
  d. Er det noe i yrket som personen synes er utfordrende, eller som personen ikke liker så godt?
  e. Hvem passer dette yrket for?
  f. Kreves det spesielle personlige egenskaper?
  g. Kan du eventuelt få lov til å ta foto som viser noe av arbeidet personen gjør?
 • valgt tre yrker som du vil sette deg nærmere inn i. Ett av disse yrkene skal være yrker vi møtte på ett av besøkene våre.
 • startet på å lage presentasjon av tre yrker. For hvert av yrkene skal presentasjonen minst inneholde
  a. hva yrket eller jobben går ut på
  b. hvilken utdanning som kreves
  c. hvor man kan få denne utdanninga
  d. hvilken type studiekompetanse som kreves dersom dette er et yrke som krever høyere utdanning, og hvor mange poeng du må ha for å komme inn på studiet. Dette finner du på http://www.samordnaopptak.no/info/
  e. hvem dette yrket passer for. Kreves det spesielle personlige egenskaper?
  f. minst tre tegninger eller bilder som har med dette yrket å gjøre. Du kan hente fra internett eller ta egne foto.
  g. en sammenligning mellom de tre yrkene. På hvilke måter er de ulike? På hvilke måter er de like?

Vurdering:

Egenvurdering ved hjelp av dette skjemaet: Yrke knyttet til naturbruk. Egenvurderingsskjema.

Filer

Avtal med læreren hvordan arbeidet skal vurderes med karakter.

Læringsressurser

Naturbruksyrker