Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
 5. Dagtilbud på gard for mennesker med demensChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dagtilbud på gard for mennesker med demens

Demens er en sjukdom som rammer mange eldre. Dårligere hukommelse og konsentrasjon følger med sjukdommen, og hverdagslige gjøremål blir vanskeligere. Det blir vanskeligere å kommunisere med andre mennesker, og mange blir isolerte. Et dagtilbud på en gard kan gi demente meningsfulle aktiviteter og sosialt samvær.

To menn i kano. Foto

Utfordringer som følge av demens:

 • får dårlig hukommelse
 • får konsentrasjonsvansker
 • blir lett irritert
 • snakker ofte mindre enn før
 • blir isolert og får dårligere sosialt nettverk
 • får problemer med påkledning og vanlige oppgaver i hjemmet
 • får nedsatt matlyst
 • får søvnproblemer

På garden får den demente noe meningsfullt å holde på med, i trygge omgivelser. For mange er det å fôre og stelle dyr, arbeide med ved, stelle i hagen og bake kjente aktiviteter. De får brukt kroppen sin i fysisk arbeid, og skape noe med hendene. De får ikke minst være sammen med andre i samme situasjon. Fysisk aktivitet og gode måltider er bra for helsa.

Eksempler på aktiviteter:

Ute

Ku som slikker på hånd. Foto.
Kua slikker salt. Gården byr på gode sanseopplevelser for både menneske og ku.

:


 • se på, fôre og stelle dyr
 • utføre enkle jobber som å stable ved, reparere gjerder og annet vedlikeholdsarbeid
 • gå turer i nærområdet
 • tenne bål og spise ute
 • høste frukt og grønnsaker
 • plukke bær og sopp.

Inne:

 • sylte og safte selvplukka bær
 • bake
 • strikke og veve
 • småsnekre
 • synge og spille kort sammen med andre

Det er viktig å ta hånd om sikkerheten slik at både deltakere og pårørende kan føle seg trygge. Oppgavene må tilpasses den enkelte, og noen vil trenge mer hjelp enn andre. Været og årstida vil også påvirke hvilke aktiviteter dere kan drive på med.

Inn på tunet tilbyr fleksible løsninger med varierte dager som samtidig er forutsigbare. Gardene er ofte små og oversiktlige.

Erfaringer med Inn på tunet-aktiviteter for demente:

Pårørende og helsepersonell kan fortelle at brukerne ofte

 • får bedre søvn
 • bruker mindre medikamenter
 • vandrer mindre
 • opplever glede og tilfredshet
 • tenker flere positive tanker

Å få gjøre noe av verdi gir alle en opplevelse av å være til nytte. Slik er det også for mennesker med demens.

Huskelappen

Demens er en sykdom som særlig rammer eldre mennesker.

Mange demente kan ha stor glede av aktivitetstilbud på en gard.

Tilbudet må gis i trygge omgivelser, der sikkerhet er ivaretatt.

Tilbudet bør inneholde

 • kjente aktiviteter
 • fysiske aktiviteter
 • variasjon
 • praktiske gjøremål
 • kontakt med andre mennesker, dyr og natur

Tilbudet utarbeides i nært samarbeid mellom brukere, pårørende og helsepersonell.

Trivsel, glede og positive opplevelser er målet.

Læringsressurser

Reiseliv, helse, omsorg og læring