Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
 5. Arbeidstrening på gardChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Arbeidstrening på gard

Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som leverer velferdstilbud til mennesker som av en eller annen grunn trenger allsidig arbeidstrening, hjelp til å komme seg etter sjukdom, som ønsker å lære gjennom praktisk arbeid, eller som vil ha den gode opplevelsen det kan være å ha kontakt med dyr.

Filmen over fra NRK handler om ei jente som strever med livet sitt, og som opplever fellesskap, mestring og arbeidsglede på en Inn på tunet-gard i Sogn og Fjordane.

Se filmen og prøv å finne svar på disse spørsmåla:

 1. Hva handler filmen om?
 2. Hva er det jenta i filmen liker ved det å være på gard?
 3. Hvilke dyr er det på denne garden?
 4. Hvorfor er det viktig for henne at det er dyr på garden?
 5. Hvor mange prosent av norske kommuner har tilbud om arbeidstrening på gard?
 6. Hvilke faglige kvalifikasjoner har gardbrukeren i denne filmen?
 7. Tenk gjennom: Hvilke personlige egenskaper mener du en gardbruker på en slik gard bør ha?
 8. Tenk gjennom: Hvilke arbeidsoppgaver på skolegardsbruket på din skole kan passe for personer som trenger arbeidstrening?

Huskelappen

Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som vil levere tjenester til barn, ungdom og voksne som trenger:

 • arbeidstrening
 • hjelp til å komme seg etter sjukdom
 • læring gjennom praktisk arbeid
 • kontakt med dyr
 • Det finnes Inn på tunet-tilbud i mer enn 60 prosent av landets kommuner.

I Norge er det NAV som bestemmer om en person kan får arbeidstrening på en Inn på tunet-gard.

 • Et av NAV sine mål er å få flere mennesker i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
 • NAV er forkortelse for Arbeids- og velferdsforvaltninga i Norge.

Læringsressurser

Reiseliv, helse, omsorg og læring