Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert aktivitetChevronRight
 4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
 5. Gardsbruk for opplevelser, læring og bedre helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gardsbruk for opplevelser, læring og bedre helse

Når vi bruker en gard som ressurs for læring, arbeidstrening eller omsorgstjenester, driver vi med grønn omsorg. Alle garder kan selge slike velferdstjenester, men for å sikre god kvalitet på tjenestene har landbruksorganisasjonene og myndighetene utviklet et program som kalles Inn på tunet, IPT.

Gutt og mann med kyr. Foto.
Trivsel på gard

Når du jobber med dette temaet får du svar på disse spørsmålene:

 • Hva kan vi lære på en gard som vi ikke lærer så lett på en vanlig skole?
 • Hvem kan ha nytte av å flytte skoledagen til et gardsbruk?
 • Hvordan kan kontakt med dyr hjelpe noen som har rusproblem eller psykisk sjukdom?
 • Hvordan kan opphold på en gard gi eldre mennesker bedre livskvalitet?

Grønn omsorg og Inn på tunet

Gjennom IPT kan garder som vil levere velferdstjenester, tilbydere, søke om å bli godkjent som Inn på tunet-garder. Da får de hjelp til å utvikle velferdstilbud med god kvalitet.

De som får lov til å kalle seg Inn på tunet-gard, kan altså tilby godt tilrettelagte og kvalitetssikra aktiviteter. Aktivitetene skal være knyttet opp til garden, livet og arbeidet der. Tilbudet er tilrettelagt etter målgruppa og brukerne. Eksempel på brukere kan være elever som ikke trives med eller mestrer vanlig skole i et klasserom, mennesker som har rusproblemer, mennesker som har vært lenge sjuke og som trenger en dytt for å komme ut i arbeidslivet igjen, eller innvandrere som skal lære norsk og bli kjent med norsk arbeidsliv.

Aktivitetene vil selvsagt være forskjellige og tilpasset den enkelte. Men én ting er felles: Alle IPT-tjenester skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne.

Huskelappen

 • Grønn omsorg er velferdstjenester utviklet og levert av norske gardsbruk.
 • Inn på tunet-garder er kvalitetssikret og godkjent av norske myndigheter.
 • Tilbydere: Gardsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester.
 • Brukere: De som deltar i Inn på tunet-tilbud, familiene deres og andre pårørende.
 • Kjøpere: De som bestiller tjenesten, f.eks. en skole eller en kommune, NAV eller barnevernet.
 • Godkjenner: Organisasjonen som godkjenner inn på tunet-gårdene heter Matmerk.

Læringsressurser

Reiseliv, helse, omsorg og læring