Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert aktivitetChevronRight
  4. Reiseliv, helse, omsorg og læringChevronRight
  5. Garden som læringsarena for barn og ungeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Garden som læringsarena for barn og unge

Alle barn og unge i Norge går på skole. Skolen kan bestemme, sammen med elever og foreldre, at enkeltelever eller grupper av elever skal få tilbud om å få noe av undervisninga på et gardsbruk.

Arbeidshender. Foto
Arbeidshender

Læring gjennom praktisk arbeid

Garden som læringsarena legger grunnlag for fagkompetanse. På garden lærer elevene om mangfoldet i naturen, om økosystemer og om livet til dyra. Respekt for natur og dyr står sentralt. Bærekraftig utvikling og naturforvaltning er også viktige aspekter.

På garden kan elevene dyrke potet og grønnsaker, sanke bær og lage mat av råvarer fra garden. Samtidig kan de regne, skrive, lage statistikker, anslå, osv.

For elevene som deltar i pedagogiske tiltak på gard, er det gode muligheter for fysisk aktivitet. Forskning viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på elevens konsentrasjon, hukommelse og engasjement i skolearbeidet.

Garder som ønsker det, kan bli kvalitetssikret og godkjent som opplæringsarena gjennom Inn på tunet-ordninga. For å bli godkjent i denne ordninga må gardsbruket drive med aktiviteter eller produksjoner som egner seg til læring, arbeidstrening eller rehabilitering av mennesker, de som tilbyr tjenestene må være kvalifiserte, og omgivelsene må være trygge og sikret mot ulykker.

Inn på tunet-garder er populære både blant skoler og barnehager.

Barnehager besøker ofte garder for å se på dyr og lære mer om husdyra våre. Små barn kan selvsagt også få være med på praktisk arbeid som dyrestell, fôring og innhøsting.

Skolen bestemmer hvem som får delta

På en Inn på tunet-gard kan både enkeltelever, grupper og hele klasser delta i aktiviteter. Tilbudet skal tilpasses den enkelte eleven eller den enkelte klassen. Noen elever er en eller flere dager hver uke på garden. En klasse kan for eksempel ha undervisning i ett bestemt tema i en periode på IPT-garden, eller bare være på gardsbesøk en dag innimellom.

Et gardsbesøk kan være en motivasjonsfaktor, bidra til at en klarer å fullføre skoleløpet, eller ganske enkelt gi en mer aktiv skolehverdag. Når skolen kjøper tjenester fra en godkjent IPT-tilbyder, innebærer det at elevene får ta del i arbeid og aktiviteter på garden. Arbeidet skal være tilknyttet faglige og sosiale læringsmål, skal være innenfor rammene i læreplanen og kobles til kompetansemåla i læreplanene for faga.

Mange skoler kjøper IPT-tjenester til spesialundervisning, men gardene er også gode arenaer for hele klasser og grupper med allmennpedagogiske læringsmål.

I denne filmen får du se eksempel på hvilke aktiviteter en Inn på tunet-gard kan tilby, og hvorfor det kan være fint for mange barn å lære gjennom å gjøre noe praktisk.

Har du lyst til å ta imot besøk på garden?

Det kan være en god idé å starte med å ta imot besøk på skolegardsbruket sammen med klassen din.

Tenk først gjennom hvem dere vil invitere på besøk. Hvor gamle er barna, og hvor mange er de? Hvorfor kommer de til dere? Vil de lære noe spesielt, eller bare ha en god opplevelse? Deretter må dere tenke over hvilke ressurser dere har på skolegarden, og hvordan dere kan bruke dem for å lage et godt gardsbesøk.

Det tar litt tid å planlegge en slik dag, og det er mange ting å tenke på. Ikke alt blir som planlagt når dagen skal gjennomføres, men husk at «øvelse gjør mester».

Huskelappen

  • Myndighetene i Norge støtter bruk av garden som læringsarena.
  • Inn på tunet er ei godkjenningsordning for gardsbruk som vil levere slike tjenester til barn, ungdom eller voksne.
  • Her kan du lese mer om hvordan du som eier eller driver et gardsbruk, kan legge til rette for læring på garden:
  • Nasjonal veileder for Inn på tunet gården som læringsarena
Gutt studerer livet i vann. Foto
Naturfag

Læringsressurser

Reiseliv, helse, omsorg og læring